Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dina valmöjligheter - förteckning över vårdcentralerna

Här finns länkar till de vårdcentraler som ingår i Vårdval Gotland just nu. För att göra ditt val behöver du en valblankett.

Vårdcentralen Hemse               

Vårdcentralen Slite      

Vårdcentralen Söderport*                    

Vårdcentralen Visborg*              

Vårdcentralen Visby Norr

Vårdcentralen Wisby Söder

*=privat vårdcentral