2008-06-16, §§ 139-173

Utskrivet från: http://gotland.se/38556
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2008-06-16

Register

Regionstyrelsen 2008-06-16
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-10.00
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c) , ordförande
Lena Celion (m), 1:e vice ordförande, §§ 147-173
Björn Jansson (s), 2 :e vice ordförande
Lars Thomsson (c)
Per-Olof Jacobsson (c)
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Håkan Onsjö (m)
Sonia Landin (s)
Hanna Nyman (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Tommy Gardell (s), tjg ersättare
Inger Harlevi (m), tjg ersättare, §§ 139-146
Bror Lindahl (fp), tjg ersättare
Roland Norbäck (v), tjg ersättare
Övriga närvarande

Kjell Skalberg (c)
Stefan Nypelius (c)
Inger Harlevi (m)
Jenny Guteäng (m)

Yngve Andersson (kd)
Leif Dahlby (s)


Per Lindskog , utvecklingsdirektör
Ann Egefalk, stadssekreterare, 26 993 05


Datum för anslags uppsättande: 2008-06-25
Datum för anslags nedtagande: 2008-07-17