2008-06-11, §§ 118-152

Utskrivet från: http://gotland.se/38503
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2008-06-11

Register

Byggnadsnämnden 2008-06-11
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25 Visby
Tid: 09.30 - 12.15
Närvaro
Beslutande

Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, v ordf, ej §119
Lars Jakobsson
Eva Ahlin
Per-Anders Croon, ej § 121
Sven-Åke Malmberg
Lena Lingvall, ej § 118
Bertil Eneqvist
Tore Tillander

Ersättare
Allan Olofsson
Göthe Malmros, § 119, 121
Johan Malmros
Daniel Bergvall, § 118

Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
    
24 juni 2008

Datum för anslags uppsättande 
25 juni 2008

Datum för anslags nedtagande     
18 juli 2008