BN § 85 FLEXIBELT HAVSNÄRA BOENDE – Skrivelse från XX

Utskrivet från: http://gotland.se/38492
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 85
FLEXIBELT HAVSNÄRA BOENDE – Skrivelse från XX

Au§ 158

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)

Byggnadsnämnden överlämnar stadsarkitektkontorets skrivelse som sitt eget yttrande till XX.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslår att byggnadsnämnden överlämnar stadsarkitektkontorets skrivelse som sitt eget yttrande till XX.


ÄRENDEBESKRIVNING

XX har i skrivelse till byggnadsnämnden och politiker i Gotlands län föreslagit att boende med flyt kan vara en ny möjlighet till att återfå liv i hamnarna, till att upplåta en del av dessa kajer till husbåtar, sjövillor eller båtvillor.

Stadsarkitektkontoret har 2008-04-23 upprättat skrivelse i ärendet, bilaga 85.

Register