BN § 100 Tertialrapport 1 - 2008

Utskrivet från: http://gotland.se/38477
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 100
Tertialrapport 1 - 2008

Dnr 85100
Au§ 173b

BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)

Byggnadsnämnden godkänner tertialrapport 1 - 2008


ÄRENDEBESKRIVNING

Stadsarkitekten redovisade resultatrapporten, bilaga 100.

Register