BN § 101 Strategisk plan och budget 2009-2011 – Byggnadsnämnden

Utskrivet från: http://gotland.se/38476
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 101
Strategisk plan och budget 2009-2011 – Byggnadsnämnden

Dnr 85101
Au§ 173c

BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)

Byggnadsnämnden godkänner strategisk plan och budget 2009-2011


ÄRENDEBESKRIVNING

Stadsarkitektkontoret har upprätta förslag till strategisk plan och budget 2009-2011, bilaga 101.

Register