BN § 117 Övriga ärenden från arbetsutskottet 2008-04-23, §§ 174-198

Utskrivet från: http://gotland.se/38460
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 117
Övriga ärenden från arbetsutskottet 2008-04-23, §§ 174-198

BESLUT

Övriga beslut fattade under Au§§ 174 - 198 godkänns.

Register