2008-05-14, §§ 79-117

Utskrivet från: http://gotland.se/38458
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2008-05-14

Register

Byggnadsnämnden 2008-05-14
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25 Visby
Tid: 14.00 - 16.50
Närvaro
Beslutande

Håkan Onsjö, ordf
Allan Olofsson
Lars Jakobsson
Eva Ahlin
Per-Anders Croon
Sven-Åke Malmberg
Lilly Wizén
Bertil Eneqvist
Annette Bäckman

Ersättare
Ulf Gahm
Göthe Malmros
Anna Enström
Lena Lingvall
Daniel Bergval

Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
    
28 maj 2008

Datum för anslags uppsättande 
29 maj 2008

Datum för anslags nedtagande     
20 juni 2008