KFN § 65 Ändrat sammanträdesdatum i oktober

Utskrivet från: http://gotland.se/38434
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-06-17

KFN § 65
Ändrat sammanträdesdatum i oktober

Nämnden beslutade att flytta fram oktobersammanträdet från 14 till den 15 oktober.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att ändra datum för nämndens ordinarie oktobersammanträde till 15 oktober.