KFN § 70 Roma isbana

Utskrivet från: http://gotland.se/38429
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-06-17

KFN § 70
Roma isbana

Driftskostnaden för Roma isbana har ökat år från år och har nu blivit alldeles för hög för att kommunen ska kunna fortsätta att ge driftsbidrag. För att kunna bibehålla verksamheten för barn och ungdomar diskuteras nu andra idéer. En lösning skulle kunna vara att belägga banan med plastis. Många andra kommuner har valt den lösningen och erfarenheterna är goda.

Fritidsavdelningen har gjort studiebesök på plastisanläggningar på fastlandet och är mycket positiva till idén. Förvaltningen har en givande dialog med Roma IF i frågan. Anläggningskostnaden för en plastisbana beräknas kunna finansieras utan Kultur- och fritidsnämndens medverkan. Målet är att ha en ny anläggning klar till hösten 2009.

För att på sikt minska kommunens ekonomiska åtagande och samtidigt behålla barn- och ungdomsverksamheten på Roma isbana uppdrog nämnden åt förvaltningen att fortsätta arbetet med Roma IF enligt planerna så att en plastisbana kan anläggas i Roma.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att uppdra åt Kultur- och fritidsförvaltningen att fullfölja samarbetet med Roma IF avs anläggande av en plastisbana i Roma.