KFN § 71 Rapporter

Utskrivet från: http://gotland.se/38428
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-06-17

KFN § 71
Rapporter

Följande rapporter föredrogs

- Musikutredningen
- Kulturting 30 oktober 2008
- Fritidsverksamhet i Lärbro, slutrapport
- Rapport från ECAD-konferens i Warszawa
- Rapport från Hansedagarna i Salzwedel, Tyskland
- St Nicolai-projektet
- IK Graip - fortsatta överläggningar