KFN § 72 Delegationsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/38427
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-06-17

KFN § 72
Delegationsärenden

Fördelning av stöd via Pengar i påse
   dnr KFN 2008/141, 2008/150, 2008/157

Bläse Kalkbruksmuseum - stöd till larm för permanent skulpturutställning
   dnr KFN 2008/171, 2008/167

Konstföreningen Tapeten - stöd till musik- och konstarrangemang
   dnr KFN 2008/174, 2008/168

IK Graip - stöd till sommarhockeyskola
   dnr KFN 2008/138

Norra Gotlands Ridklubb - stöd till distriktsfälttävlan
   dnr KFN 2008/164

Gotlands Volleybollförbund - stöd till QL-läger
   dnr KFN 2008/152

Wisby Ridklubb - stöd till nationell dressyrtävling
   dnr KFN 2008/166

Utbetalningslistor, nr 0415-0421
Anställningsärenden, löpnr 176-188
Kommunal hyresgaranti, löpnr 001-005