2008-06-17, §§ 61-73

Utskrivet från: http://gotland.se/38424
Kultur- och fritidsnämnden 2008-06-17
Plats:
Kultur- och fritidskontoret, Lövsta
Tid: 09.00 - 12.45
Närvaro
Beslutande
Inger Harlevi, m, ordförande
Stefan Nypelius, c
Anne Marie Richardson, c
Arvo Keinonen, m
Anne Ståhl Mousa, s
Michael Dahlström, s
Dan Blomgren, s
Christer Jonson, v

Närvarande tjänstgörande ersättare
Anita Nordin, c

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Åsa Larsson, c
Magnus Wahlund, m
Joakim Vässmar, m
Jerker Drottenmyr, s
Heidi Plisch, mp
Övriga närvarande
Lars Danielson, förvaltningschef
Sven Pettersson, sekreterare
Arne Grau-Amnér, avdelningschef
Hans Stenmark, avdelningschef
Christer Lundin, avdelningschef
Kerstin Simberg, bibliotekschef
Helena Wangefelt Ström, avdelningschef
Christina Svensson, länsbibliotekarie
Dag Hultemar, KSK Upphandlarna