Kontakt

Berit Ångman Svedjemo
Intendent offentlig konst, Gotlands Museum
Telefon: 070-627 75 74

E-post: berit.angman-svedjemo@gotlandsmuseum.se

Hanna Wärff Radhe
Konsthandläggare/Kultursamordnare
Telefon: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Verket Noaks ark av Evert Lindfors är placerat i ett fd kulsprutevärn i Almedalen

Region Gotlands konstsamling

I Region Gotlands konstsamling finns cirka 5 500 konstverk i olika tekniker och material daterade från sent 1800-tal fram till idag.

 

Konsten finns utomhus i parker och på torg samt i regionens verksamheter, såsom skolor, vårdcentraler och arbetsplatser. Konstverken kan vara fast monterade utanför eller inne i byggnader. Det kan också handla om flyttbar konst i form av tavlor eller mindre skulpturer i lokalerna. 
 
Den flyttbara konst som inte är utplacerad, förvaras i Gotlands Museums magasin. Gotlands Museum har uppdraget att förvalta och tillgängliggöra Region Gotlands konstsamling. Tjänsten utförs av en intendent för offentlig konst. Intendenten hanterar till exempel frågor om utplacering av konst ur magasinet, återlämning, vård, skada och stöld. 
Mail , tele 070-627 75 74
 
Via en extern webbsida kan du låta dig guidas genom Region Gotlands konstsamlingar. Den öppnas i ett nytt fönster.