§ 110 Motion. Konkurrensutsätt matsalen vid Hemse vårdcentrum

Utskrivet från: http://gotland.se/38216
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 110
Motion. Konkurrensutsätt matsalen vid Hemse vårdcentrum

AU § 105
KS2007/0503-10
- Motion 2007-11-26
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2008-03-10, §161
- Ledningskontoret 2008-04-15

Håkan Onsjö (m) har i motion föreslagit att verksamheten vid lunchmatsalen vid Hemse vårdcentrum ska konkurrensutsättas.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tillstyrkt motionen och samtidigt gett förvaltningen i uppdrag att förbereda upphandling av driften av restaurangen. Ledningskontoret föreslår att motionen därmed ska anses besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens beslut.

  • Register