§ 113 Raka spåret; anslag

Utskrivet från: http://gotland.se/38213
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 113
Raka spåret; anslag

AU § 108
KS2008/0196-04
- Ledningskontoret 2008-04-08

Ledningskontoret har föreslagit att 500 000 kr ur näringslivsanslaget (6003) ska anslås för kostnader för insatser inom ramen för kampanjen Raka spåret 2008.

Kommunstyrelsens beslut

  • Framställningen bifalls.

  • Register