§ 123 Anhållan om bidrag för genomförande av Bergmanveckan

Utskrivet från: http://gotland.se/38203
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 123
Anhållan om bidrag för genomförande av Bergmanveckan

AU § 118
KS2008/0194-04
- Fårö Framtid 2008-04-22

Föreningen Fårö Framtid har anhållit att bidraget till föreningen för genomförande av Bergmanveckan ska höjas från 150 000 kr till 300 000 kr under åren 2009 – 2013.

Kommunstyrelsens beslut

  • Kultur- och fritidsnämnden beviljas 150 000 kr för bidrag till Föreningen Fårö Framtid för genomförande av Bergmanveckan 2008. Medel anvisas ur anslaget för Näringsliv

  • Register