§ 129 Konkurrensutsättning konferens- och måltidsverksamhet vid Lövsta

Utskrivet från: http://gotland.se/38197
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 129
Konkurrensutsättning konferens- och måltidsverksamhet vid Lövsta

AU § 126
KS2008/0268-10
- (Kommunstyrelsen § 165/2007)
- Förvaltningsutskottet 2008-04-22

Kommunstyrelsen har gett Lövsta landsbygdscentrum i uppdrag att förbereda för konkurrensutsättning av konferensverksamheten. Lövsta begär nu uppdrag att genomföra upphandling av ett specificerat alternativ för att se om intresse finns.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Lövsta landsbygdscentrum får i uppdrag att genomföra upphandling enligt förslaget.

  • Register