§ 130 Översyn av räddningstjänstens organisation

Utskrivet från: http://gotland.se/38196
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 130
Översyn av räddningstjänstens organisation

AU § 127
KS2008/0267-00
- Ledningskontoret 2008-04-21

Ledningskontoret föreslår att räddningstjänstens organisatoriska tillhörighet och den framtida säkerhetsorganisationen utreds.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontoret får i uppdrag att, tillsammans med berörda parter, utreda frågorna om räddningstjänstens förvaltningstillhörighet och den framtida säkerhetsorganisationen. Utredningsarbetet ska bedrivas så att kommunstyrelsen kan behandla förslaget i oktober 2008.

  • Register