§ 134 Internkontrollplan för konsult- och servicekontoret

Utskrivet från: http://gotland.se/38192
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 134
Internkontrollplan för konsult- och servicekontoret

FU § 12
KS2007/0122-00
- Konsult- och servicekontoret 2008-04-02

Konsult- och servicekontoret har utarbetat förslag till internkontrollplan för kontoret. Förslaget har tillstyrkts av förvaltningsutskottet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Det upprättade förslaget till internkontrollplan för konsult- och servicekontoret år 2008 fastställs.

  • Register