§ 138 Information

Utskrivet från: http://gotland.se/38188
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 138
Information

Till handlingarna lades information enligt bifogad förteckning.

Kommunalrådet Lars Thomsson och bitr. stadsarkitekten Lars Grönberg informerade om det fleråriga och framgångsrika samarbetsprojektet mellan de två världsarvsstäderna Visby och Stone Town i Zanzibar, Tanzania, som avslutades i april. Projektet hade finansierats av SIDA och SALA IDA. Med bilder från aktiviteter under projekttiden delgav de båda sina erfarenheter från projektet och framhöll också dåvarande kommunalrådet Sonia Landins insatser.

Register