§ 77 Omprövning av beslut om deltagande i Hansedagarna 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/3816
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-05-29

§ 77
Omprövning av beslut om deltagande i Hansedagarna 2002

Ordföranden redovisade att önskemål framförts från kommunledningen att kultur- och fritidsnämnden deltar i Hansedagarna i Brygge med åtminstone en begränsad personalinsats och står för hyran av en marknadsbod. Ordföranden hade erbjudits att delta som delegat på kommunstyrelsens bekostnad, vidare hade Gotlands turistförening förklarat sig villiga delta med en person under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden står för reskostnaden. Kostnaden för de nämnda insatserna beräknades för kultur- och fritidsnämnden uppgå till ca 12 000 kronor.

Nämnden hade tidigare beslutat att, p g a den ekonomiska delen avstå från deltagande.

Kultur- och fritidsnämndens beslut, omprövning av tidigare beslut fattat under § 54

  1. Deltagande i Hansedagarna sker i enlighet med det av ordföranden redovisade förslaget.