BUN § 44

Utskrivet från: http://gotland.se/38122

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-06-16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-05-28

BUN § 44
Gotlands kommuns kvalitetsredovisning

Dnr 2007/210-60

Utvecklingsavdelningen vid BUF hade sammanställt förslag till kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet, grundskola och särskola. (Gymnasieskolornas och den kommunala vuxenutbildningens kvalitetsredovisningar hade redovisats för BUN i samband med Årsredovisningen för år 2007.)

Ledamoten Eric Martell (s) yrkade att texten skall kompletteras med att andelen utbildade förskollärare skall ökas genom att erbjuda intern utbildning enligt den s k ”Jönköpingsmodellen” (60 poäng)
BUNs ordförande Lena Celion yrkade avslag på Eric Martells yrkande.

Sedan votering begärts enades BUN om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Lena Celions yrkande röstar Ja, den som vill stödja Eric Martells yrkande röstar Nej. Vinner Ja har BUN beslut i enlighet med Lena Celions yrkande. Vid omröstningen röstade 8 ledamöter Ja och 5 ledamöter Nej. Följande ledamöter röstade Ja: Anders Larsson, Ursula Jakobsson, Inger Rosén, Jan Ekdahl, Oskar Franke, Eva Lindström, Brittis Benzler samt ordförande Lena Celion. Följande ledamöter röstade Nej: Eric Martell, Lena Eneqvist, Jenny Alvås, Hanna Nyman samt Aino Friberg-Hansson.
 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN godkänner kvalitetsredovisningen enligt framlagt förslag