BUN § 52

Utskrivet från: http://gotland.se/38114

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-06-11
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-05-28

BUN § 52
Rapporter

Skoldirektör Peter Molin rapporterade om
a. Lägesrapport Skola Gotland 2008->
b. Ekonomisk rapport
c. Verksamhetsrapport
d. Lägesrapport Struktur 2007
e. Implementering av Vision 2025 och Varumärket Gotland
f. Barn- och elevombudsmannens skadeståndskrav

Rektor Jan Svensson, Särskolan, rapporterade om
· förekomst av elev- och föräldrakostnader vid Särskolan (Enl Au § 55)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna.