BUN § 53

Utskrivet från: http://gotland.se/38113

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-06-11
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-05-28

BUN § 53
Arbetsutskottets övriga paragrafer

  •  Upphandling av skolskjutsar (Au § 42)
  •  Remiss, En ny betygsskala (Au § 48)
  •  Elevärende (Au § 54)
  •  Elev- och föräldrakostnader inom Särskolan (Au § 55)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut godkänns