§ 82 Gotlands Idrottsförbund, ansökan om resebidrag för Spartakiaden 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/3811
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-05-29

§ 82
Gotlands Idrottsförbund, ansökan om resebidrag för Spartakiaden 2002

Au § 91
Dnr 2002/110-71
Gotlands Idrottsförbund 2002-04-10
Fritidsavdelningen 2002-04-29
Gotlands idrottsförbund ansöker om resebidrag på 25 000 kronor för att delta med sju ungdomar och tre ledare i den fjärde av B-7 öarna arrangerade Spartakiaden. Det är en friidrottstävling för ungdomar mellan 15–17 år. Årets tävling kommer att genomföras den 25 juni–3 juli på Bornholm.

Gotland har tidigare deltagit vid tävlingarna 1997 och 2000. Spartakiaden är en ungdomsidrottstävling som arbetats fram som en åtgärd inom B-7 arbetsgruppen, People to people.

Fritidsavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att Gotlands Idrottsförbund beviljas resebidrag med 25 000 kronor för Spartakiaden 2002, medel tas från anslaget för särskilda idrottsarrangemang.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Gotlands idrottsförbund beviljas resebidrag med 25 000 kronor för deltagande i Spartakiaden 2002.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.