§ 83 P 18 IK Fotboll, ansökan om hyresbefrielse för P 18 IK fotbollscup 1-3 augusti 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/3810
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-05-29

§ 83
P 18 IK Fotboll, ansökan om hyresbefrielse för P 18 IK fotbollscup 1-3 augusti 2002

Au § 94
Dnr 2002/111-70
P 18 IK Fotboll 2002-04-14
Fritidsavdelningen 2002-04-29

P 18 IK ansöker om hyresbefrielse för ca 20 st. skolsalar för logi under fyra nätter och hyra av tre fotbollsplaner i tre dagar under föreningens arrangemang P 18 Cup.

P 18 Cup arrangeras för 18:e året och är en turnering för flickor. Föreningen har sedan tidigare fått stöd till arrangemanget från kommunstyrelsen. Föreningen erbjuder som tidigare att genomföra vissa marknadsföringsåtgärder för Gotlands kommun.

Värdet av de ansökta hyresbefrielserna uppgår till ca 50 000 kronor.

Fritidsavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att P 18 IK beviljas hyresbefrielse upp till 50 000 kronor för P 18 Cup, 2002, medel tas från särskilda idrottsarrangemang.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • P 18 IK beviljas hyresbefrielse enligt ansökan med maximalt 50 000 kronor för P 18 Cup, 2002.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.