§ 84 Visby IF Gute fotbollsklubb, ansökan om hyresbefrielse för Young Baltic Cup 26-30 juni

Utskrivet från: http://gotland.se/3809
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-05-29

§ 84
Visby IF Gute fotbollsklubb, ansökan om hyresbefrielse för Young Baltic Cup 26-30 juni

Au § 95
Dnr 2002/127-70
Visby IF Gute fotbollsklubb 2002-04-29
Fritidsavdelningen 2002-04-29
Visby IF Gute fotbollsklubb ansöker om hyresbefrielse för ca 1500 st. logiplatser under fyra nätter då föreningen arrangerar Young Baltic Cup 2002.

Young Baltic Cup är en turnering för pojkar, som under förra året hade 69 st. fast- och utlandslag. Föreningen anser att cupen har goda möjligheter att fortsätta växa, eftersom Gotland som resmål och fotbollsort är både lockande och inbjudande. Årets Cup är den 10:e i ordningen.

Föreningen har sedan tidigare fått stöd till arrangemanget via Gotlands kommuns sponsorstöd. Föreningen erbjuder som tidigare att genomföra vissa marknadsföringsåtgärder för Gotlands kommun.

Värdet av de ansökta hyresbefrielserna uppgår till ca 270 000 kronor.

Fritidsavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att Visby IF Gute fotboll beviljas hyresbefrielse med 150 000 kronor för Young Baltic Cup 2002, medel tas från särskilda idrottsarrangemang.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Visby IF Gute fotboll beviljas hyresbefrielse med 150 000 kronor för Young Baltic Cup 2002
  • Förvaltningen medges teckna samarbetsavtal med föreningen om genomförandet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.