§ 85 Gotlands Ishockeyförbund, ansökan om hyresbefrielse för Sommarhockeyskola 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/3808
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-05-29

§ 85
Gotlands Ishockeyförbund, ansökan om hyresbefrielse för Sommarhockeyskola 2002

Au § 96
Dnr 2002/128-70
Gotlands Ishockeyförbund 2002-04-10
Fritidsavdelningen 2002-04-29
Gotlands Ishockeyförbund ansöker om hyresbefrielse för Visby ishall under veckorna 30–32 för att bedriva sin 18:e Sommarhockeyskola.

Sommarhockeyskolan genomförs under vecka 30 och 31 med ca 120 elever/ vecka samt en lägervecka under vecka 32. Under dessa veckor har förbundet både internat- och dagelever. Ledarna för skolan kommer i huvudsak från olika platser i Sverige.

Gotlands Ishockeyförbund har tidigare fått någon form av hyresbefrielse för arrangemangen. Förbundet kommer att betala 75 000 kronor för mellanveckorna fram till ordinarie uppspolningsvecka.

Värdet av den ansökta hyresbefrielsen är 45 000 kronor.

Fritidsavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att Gotlands Ishockeyförbund beviljas hyresbefrielse med 45 000 kronor för Sommarhockeyskolan 2002, medel tas från särskilda idrottsarrangemang.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Gotlands Ishockeyförbund beviljas hyresbefrielse med 45 000 kronor för Sommarhockeyskolan 2002

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.