§ 87 Kulturföreningen Rockförvaltningen, projekt Rockhus på Gotland

Utskrivet från: http://gotland.se/3806
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-05-29

§ 87
Kulturföreningen Rockförvaltningen, projekt Rockhus på Gotland

Au § 98
Dnr 2002/023-76, 2002/024-76, 2002/063-76
Kulturföreningen Rockförvaltningen 2002-04-18, 2002-03-07, 2002-01-24
Kulturavdelningen, ungdomsavdelningen och fritidsavdelningen 2002-04-26
Den nybildade kulturföreningen Rockförvaltningen ansöker om bidrag med

300 000 kronor per år under fem år för hyra till ett Rockhus och för att genomföra arrangemang såväl i Visby som på landsbygden. Medfinansiering söks även från kulturrådet, ungdomsstyrelsen, stiftelsen framtidens kultur och Mål 2 öarna.

Kulturföreningen Rockförvaltningen ansöker även om avgiftsbefrielse med 11 750 kronor för användandet av mobila anläggningar vid Gråbo festivalen den 11 maj.

Kulturavdelningen, ungdomsavdelningen och fritidsavdelningen förslår i tjänsteutlåtande att ansökan i nuvarande utformande avslås för innevarande år men att föreningen erhåller fria tjänster för genomförande av Gråbofestivalen.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Kulturföreningen Rockförvaltningen beviljas avgiftsbefrielse för att använda mobila anläggningar vid Gråbo festivalen med ett värde motsvarande 11 750 kronor.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.