KFN § 54 Projekt Fokusrummet

Utskrivet från: http://gotland.se/38021
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-05-20

KFN § 54
Projekt Fokusrummet

Dnr: KFN 2008/159-78
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-05-06

Projektet Fokusrummets huvuduppgift är att förbättra bibliotekens barnavdelningar genom färgsättning och kreativa lösningar för att därigenom skapa läslust och ge utlopp för barnens egna fantasier.

Arbetet, som har hittills finansierats med egna medel och två PLUS-tjänster, går nu in i en fas av osäkerhet då en av PLUS-tjänsterna avslutas i maj och den andra i oktober 2008. Under hösten beräknas biblioteken i Slite, Lärbro, Stenkyrka och Havdhem samt barnavdelningen på Almedalsbiblioteket färdigställas. I mån av tid kommer även Garda bibliotek att åtgärdas.

För del av kostnaden avs Havdhem, Stenkyrka och Lärbro utgår medel från Barn- och utbildningsnämnden, men ytterligare medel måste tillskjutas för att planerade åtgärder ska kunna genomföras. Det beräknade behovet för att kompensera för bortfallet av PLUS-tjänsterna är 108 kkr, motsvarande sex månaders lön för en av de medverkande konstnärerna.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att projekt Fokusrummet garanteras stöd med 108 kkr för att färdigställa barnavdelningarna på biblioteken i Havdhem, Slite, Lärbro, Stenkyrka samt på Almedalsbiblioteket och i mån av tid Garda bibliotek.

    Stödet belastar det egna kapitalet.