KFN § 55 Gotlands kommuns ungdomsledarpris

Utskrivet från: http://gotland.se/38020
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-05-20

KFN § 55
Gotlands kommuns ungdomsledarpris

Dnr 2008/109-71

Gotlands kommuns ungdomsledarpris på 10 000 kr delas årligen ut till en ideellt arbetande ledare som verkar inom föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland. Pristagaren utses av Kultur- och fritidsnämnden på förslag av en därtill utsedd beredningsgrupp.

Inför årets utdelning hade fyra förslag inkommit. Beredningsgruppen föreslog att priset tilldelas Heidi Niklasson, Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) i Hemse. Heidi har alltsedan hon flyttade till Gotland för ca 20 år sedan arbetat ideellt med barn och ungdomar inom SMU. Hon leder barnkör, musiklekis och nying-scout (7-9 år). Dessutom håller hon på distriktsnivå i årligt barnkörläger.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • 2008 års ungdomsledarpris tilldelas Heidi Niklasson, ungdomsledare i Svenska Missionskyrkans Ungdom i Hemse, med följande motivering:

    Du leder barnkör och flera grupper musiklekis, du har startat nying-scout och håller i barnkörläger varje år. Allt med mycket stort engagemang. I ditt ledarskap är du ett energiknippe med en enorm förmåga att entusiasmera. Du är påhittig i pyssel och på läger, bjuder på dig själv och kan ibland vara "clown". Samtidigt har du förmågan att se och lyssna till varje barn.

    Priset delas ut vid Kommunfullmäktiges junisammanträde.