§ 91 Hela Sveriges Filmfestival

Utskrivet från: http://gotland.se/3802
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-05-29

§ 91
Hela Sveriges Filmfestival

2002/154-76
Ulla Pettersson 2002-05-28
Förvaltningen har i enlighet med nämndens tidigare uppdrag fortsatt kontakterna med kommunstyrelsen för att få fram ett beslut huruvida arrangemanget Hela Sveriges Filmfestival skall genomföras och stödjas eller om kommunen skall avstå med hänsyn till det ekonomiska läget.

Kontakterna har medfört att sådana garantier erhållits avseende finansiering att projektet skall genomföras. Det innebär kostnader 2003 för kultur- och fritidsförvaltningen på 50 000 kronor. Förvaltningschefen föreslår att detta finansieras ur utvecklingsanslaget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. För genomförande Hela Sveriges Filmfestival anslås 50 000 kronor ur utvecklingsanslaget.