KFN § 58 Rapporter

Utskrivet från: http://gotland.se/38017
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-05-20

KFN § 58
Rapporter

Följande rapporter föredrogs

- Organisationsöversyn KFF, informationsverksamhet, rapport från besöket i Västra Götaland
- Kommunalt stöd till Medeltidsveckan
- Konstnärlig manifestation av Almedalsveckan 40 år
- Rapport från budgetberedningen
- Världsmusikdagarna 2009
- Rapport från Kulturrådets besök på Gotland
- Rapport från Kulturutskottets besök på Gotland
- Roma isbana
- Ungdomsfrågor
           Ungdomsforum
           Bingeby och Gråbo
           Skolavslutning
           Sommaraktiviteter
- Östersjöns Författar- och översättarcentrum
- Evert Lindfors' skulpturgrupp Noaks ark kan placeras på Visborg som en deposition/ev gåva. För detta framför nämnden sin stora tacksamhet och glädje.