KFN § 59 Delegationsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/38016
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-05-20

KFN § 59
Delegationsärenden

Fördelning av stöd via Pengar i påse
 dnr KFN 2008/072, 2008/104, 2008/127

Fördelning av stöd till hembygdsföreningar 
 dnr KFN 2008/142, 2008/153

Fördelning av stöd till övriga kulturföreningar
 dnr KFN 2008/137

Fördelning av stöd till kulturarrangemang/-projekt
 dnr KFN 2008/069, 2008/100, 2008/119, 2008/131, 2008/139, 2008/145, 2008/149, 2008/132, 2008/154, 2008/155

Gotlands Orienteringsförbund - stöd till Lillkorpen
 dnr KFN 2008/093

Gotlands Idrottsförbund - stöd till B7 Games, förmöte inför Island Games och ungdomsledarcamp
 dnr KFN 2008/124, 2008/125, 2008/126

Visborgs Skytteförening - stöd till Visby Marknad
 dnr KFN 2008/143

Registrering ideell förening
 dnr KFN 2008/008, 2008/102, 2008/112, 2008/114, 2008/118, 2008/122

Anställningsärenden, löpnr 169-175

Utbetalningslistor, nr 0411-0414