KFN § 60 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/38015
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-05-20

KFN § 60
Anmälningsärenden

- Detaljplan för Visby Stenhuggaren 2 m fl
  dnr KFN 2008/101

- Detaljplan för Fröjel Hallgårds 1:8
  dnr KFN 2008/115

- Detaljplan för Visby Dovhjorten 10
  dnr KFN 2008/120

- Detaljplan för Västerhejde Bjärs 2:1 och del av 1:3
  dnr KFN 2008/128

- Verksamhetsberättelse dans- resp konstkonsulenter
  dnr KFN 2008/065

- Skrivelse till Östergarns IK ang driftsstöd
  dnr KFN 2008/161

- Återrapportering regional musikverksamhet inkl verksamhetsberättelse musikkonsulent
  dnr KFN 2008/065