2008-05-20, §§ 51-60

Utskrivet från: http://gotland.se/38013
Kultur- och fritidsnämnden 2008-05-20
Plats:
Lövsta Landsbygdscentrum
Tid: 09.00 - 12.00
Närvaro
Beslutande
Inger Harlevi, m, ordförande
Stefan Nypelius, c
Anne Marie Richardson, c
Bibbi Olsson, c
Arvo Keinonen, m
Dan Blomgren, s
Christer Jonson, v

Närvarande tjänstgörande ersättare
Jerker Drottenmyr, s
Lena Eneqvist, s

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Anita Nordin, c
Magnus Wahlund, m
Joakim Vässmar, m
Heidi Plisch, mp
Bodil Rosengren, v
Övriga närvarande
Lars Danielson, förvaltningschef
Sven Pettersson, sekreterare
Arne Grau-Amnér, avdelningschef
Mats Jonsson, informatör
Fredrik Broström, fritidsavdelningen