§ 92 Rapporter

Utskrivet från: http://gotland.se/3801
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-05-29

§ 92
Rapporter

Förvaltningschefen rapporterade avseende

  • Regeringens och kommunstyrelsens beslut avseende omställningsmedel till Filmproduktion Gotland
  • Kulturrådets beslut avseende bidrag till Romateatern Förvaltningens arbete med konkurrensutsättning av badtjänster


  • Ordföranden rapporterade avseende

  • Offentligt möte 02-05-07 i Lärbro om fritidsgården – ungdomsverksamheten
  • Möte om Gråboprojektet