§ 93 Delegationsbeslut

Utskrivet från: http://gotland.se/3800
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-05-29

§ 93
Delegationsbeslut

Utbetalningslistor

Anställningsavtal

Beslut om utbildning

Fördelning av bidrag 2002 till motionsstugor efter sparbeting på 3 %

Grund- och projektbidrag till politiska ungdomsorganisationer 2002

Visby AIK, antaget policydokument