§ 94 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/3796
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-05-29

§ 94
Anmälningsärenden

Ansökan om regionala utvecklingsmedel för medfinansiering till Mål 2-projekt "Filmproduktion Gotland" och underrättelse om beslut

Stöd ur Allmänna arvsfonden för IT-café för funktionshindrade

Gotlands idrottsförbund, medverkan i diskussioner om folkhälsoarbete

Gotlands Flygmuseum, förfrågan om hjälp med skuldsanering mm

Kf § 44, Årsredovisning 2001. Ansvarsfrihet

Kf § 45, Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget

Ks § 73, Intervjuundersökning om äldre i arbetslivet. Senior 2005

Ks § 116, Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget