Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Helena Andersson
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 12
E-post: helena.andersson@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Länk till energi 2020

Energiplan – Energi 2020

Regionfullmäktige antog Energi 2020 – energiplan för Region Gotland den 16 juni 2014.

 

Regionfullmäktiges beslut om att anta energiplanen Energi 2020. innehåller också en paragraf med ett uppdrag till alla nämnder och bolag i Region Gotland: Åtgärder för att uppfylla energiplanens mål återrapporteras i form av en handlingsplan med prioriterade aktiviteter för respektive nämnd och bolag senast i samband med budgetberedningen 2015.  
 

Övergripande mål för energianvändningen på Gotland år 2020 i Energi 2020:

  • Lokala tillgångar på förnybar och återvunnen energi motsvarar hela energianvändningen i det gotländska samhället, inklusive industrins behov.
  • Till år 2020 är målet att klara 100 procent förnybar energiförsörjning för hushåll och näringsliv på Gotland, utom till cementindustrins bränslebehov.
  • År 2020 är årsproduktionen av lokalproducerad el från förnybar energi på Gotland dubbelt så stor som den totala elförbrukningen på Gotland.
  • Genom omställning från fossila bränslen till förnybar energi har klimatpåverkande utsläpp från energianvändningen på Gotland minskat med 45 procent från år 1990 till år 2020.
  • Energihushållning har gett minskad användning av inköpt el och tillförda bränslen med i genomsnitt 1,5 procent per år för bostäder, lokaler och service, transporter och handel under 2010- 2020.
     

Hämta hem en pdf  med  "Energi 2020 – energiplan för Region Gotland" som råkopia. Planen har ännu inte fått sin slutliga formgivning. Diagram och tabeller ska få förbättrat utseende.
  

För Region Gotlands egna verksamheter finns planförslagets mål sammanfattade i form av ett översiktligt diagram för hur koldioxidutsläppen från fossila bränslen till regionens verksamheter ska minska.
 

Hämta översikten "Hållbar energi på Gotland"

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?