KFN § 45 FUNKISAM - verksamhetsstöd

Utskrivet från: http://gotland.se/37407
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-04-15

KFN § 45
FUNKISAM - verksamhetsstöd

Dnr: KFN 2007/328-71
Fritidsavdelningen 2008-04-03

FUNKISAM (tidigare HSO) har de två senaste åren fått verksamhetsstöd med 100 kkr/år. Nu ansöker föreningen om att verksamhetsstödet återställs till den nivå som gällde under perioden 2003-2005, nämligen 180 kkr/år.

Av anslaget för stöd till handikapporganisationer återstår efter tidigare fördelningar 170 kkr för 2008.

Fritidsavdelningen har haft samråd med föreningen och med ledningskontoret och föreslår att nivån för verksamhetsstödet till FUNKISAM för 2008 och 2009 bestäms till 170 kkr/år.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att nivån för verksamhetsstödet till FUNKISAM fastställs till 170 kkr/år för 2008 och 2009
  • Att ge FUNKISAM verksamhetsstöd för 2008 med 170 kkr. Stödet belastar verksamhet 366, objekt 31405 Handikappföreningar