KFN § 49 Delegationsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/37403
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-04-15

KFN § 49
Delegationsärenden

Fördelning av stöd via Pengar i påse
 dnr KFN 2007/093, 2007/275, 2007/359, 2008/042, 2008/043, 2008/082, 2008/088

Fördelning av kulturarbetsstipendium
 dnr KFN 2008/007, 2008/094

Fördelning av stöd till kulturarrangemang/-projekt
 dnr KFN 2008/038, 2008/046, 2008/047, 2008/048, 2008/052, 2008/053, 2008/060, 2008/070, 2008/077, 2008/080, 2008/081, 2008/085

Förlängning av drifts- och investeringsstöd till föreningsdrivna anläggningar 
 dnr KFN 2008/107

Gotlands läns 4 H - stöd till riksläger och stämma
 dnr KFN 2008/078

Anställningsärenden, löpnr 166-168

Utbetalningslistor, nr 0409-0410