KFN § 50 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/37402
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-04-15

KFN § 50
Anmälningsärenden

Planprogram för Ireviksområdet i Hangvar