2008-04-15, §§ 40-50

Utskrivet från: http://gotland.se/37400
Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-15
Plats:
Lövsta Landsbygdscentrum
Tid: 09.00-11.40
Närvaro
Beslutande
Inger Harlevi, m, ordförande
Stefan Nypelius, c
Anne Marie Richardson, c
Bibbi Olsson, c
Arvo Keinonen, m
Anne Ståhl Mousa, s
Michael Dahlström, s
Dan Blomgren, s
Christer Jonson, v

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Anita Nordin, c
Joakim Vässmar, m
Jerker Drottenmyr, s
Lena Eneqvist, s
Heidi Plisch, mp
Bodil Rosengren, v
Övriga närvarande
Lars Danielson, förvaltningschef
Sven Pettersson, sekreterare
Helena Wangefelt Ström, avdelningschef
Hans Stenmark, avdelningschef
Arne Grau-Amnér, avdelningschef
Carolina Sinander, avdelningschef
Mats Jonsson, informatör