Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ambulanshelikoptern Gotland
- En komplett intensivvårdsresurs vid transporter

Med ambulanshelikoptern utför hälso- och sjukvården kvalificerade intensivvårdstransporter från Visby lasarett till högspecialiserade sjukhus på fastlandet och primäruppdrag i öns ytterområden.

Helikoptern är utrustad med kvalificerad navigations- och medicinteknisk utrustning för att snabbt, säkert och kostnadseffektivt utföra transporter av svårt sjuka människor under dygnets alla timmar.