Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förebyggande hälsoarbete inom förskola och fritidshem på Gotland

Barn- och utbildningsnämnden beslutade (länk till beslutet) i oktober 2006 om att ett projekt för förebyggande hälsoarbete inom förskola och fritidshem skulle genomföras under perioden 2007-2010. Syftet är att utveckla arbetsmiljön för att minska sjukfrånvaron.

Länk till projektbeskrivningen

Vi satsar aktivt på att förbättra arbets- och elevmiljön i förskola och fritidshem.

Bisse Carlsson och Mats Hanell, för- och grundskolechefer på Gotland.
"Vi har sett att just förskolor och fritidshem har fått en alltmer pressad situation under senare år och vi har därför bestämt oss för att göra något åt saken. Under 2007-2010 vill vi därför satsa extra på att miljön i förskola och fritidshem skall bli bättre." Ambitionen är att  bli en av de bästa kommunerna i Sverige när det gäller arbetsmiljön inom förskola och fritidshem

Ett ambitiöst program har lagts upp i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningens (BUF)personalavdelning och företagshälsovården Previa. Specialister såsom hörselpedagoger, planeringssekreterare inom bygg- och inventarier liksom förskolekonsulent från BUFs utvecklingsavdelning är involverade. I projektet sker ett samarbete med andra kommuner.