2008-04-21, § 74

Utskrivet från: http://gotland.se/37278
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2008-04-21

Register

Regionstyrelsen 2008-04-21
Plats:
Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: 12.45-12.50
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c), ordförande
Björn Jansson (s), 2:e vice ordförande
Per-Olof Jacobsson (c)Eva Gahnström (c)
Håkan Onsjö (m)
Mats-Ola Rödén (fp)
Sonia Landin (s)
anna Nyman (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Brittis Benzler (v)
Inger Harlevi (m), tjg ersättare
Jenny Guteäng (m), tjg ersättare
Stefan Nypelius (c), tjg ersättare
Anna Wickström (s), tjg ersättare
Övriga närvarande

Kjell Skalberg (c)
Arvid Mickelåker (c)
Rut Smeds (kd)
Yngve Andersson (kd)
tefaan De Maecker (mp)
Conny Kristensen-Gahnström (s)
Åke Svensson (s)
Lars Thomsson (c)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Ann Egefalk
, stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2008-04-24

Datum för anslags nedtagande: 2008-05-15