KFN § 28 Strategisk plan och budget 2009-2011

Utskrivet från: http://gotland.se/36999
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-03-18

KFN § 28
Strategisk plan och budget 2009-2011

Förvaltningen presenterade ett underlag inför dialogen med Kommunstyrelsen. Underlaget bygger dels på den omvärldsanalys som fastställdes 2008-01-23, § 10, och dels på de faktorer som utifrån 2007 års resultat påverkar budgetarbetet, 2008-02-20, § 16.

De verksamhetsförändringar som behöver göras preciserades avdelningsvis inkl kostnadsberäkningar. En stor del av förändringarna beräknas kunna möjliggöras genom fortsatta översyner, anpassningar och omdisponeringar, medan andra kräver att resurser tillförs.

Dessutom listades ett antal större satsningar inkl regional utveckling och tillväxt som pågår/initierats av KFN:s planer och program. En stor del av dessa satsningar berör andra instanser inom kommunen.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att godkänna förvaltningens förslag inkl äskanden och omdisponeringar som underlag för dialogen med Kommunstyrelsen