KFN § 30 Utseende av unghansedelegater till Hansedagarna i Tyskland och delegat till ungdomskongress i Warszawa

Utskrivet från: http://gotland.se/36997
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-03-18

KFN § 30
Utseende av unghansedelegater till Hansedagarna i Tyskland och delegat till ungdomskongress i Warszawa

Endast ett ungdomsförbund, SSU, har nominerat kandidater till årets Hansedagar i Tyskland. Förvaltningen fick i uppdrag att åter kontakta övriga ungdomsförbund för att få fram kandidater även från alliansen. Kandidaterna anmäls till presidiet som utser två delegater, en från vardera alliansen resp oppositionen.

Nämnden ansåg det oroväckande att man visat så lågt intresse från ungdomsförbundens sida i frågan. Dessutom konstaterades att fjolårets delegater ännu ej lämnat någon rapport från Hansedagarna 2007.

Att representera KFN vid en kongress kring ungdomars situation och missbruk i Warszawa 27-30 maj utsågs Inger Harlevi.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att ge presidiet fullmakt att utse unghansedelegater till Hansedagarna i Tyskland i juni 2008
  • Att utse Inger Harlevi till KFN:s delegat vid ungdomskongressen i Warszawa 27-30 maj 2008